Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Luộc điện thoại iPhone 3GS trên chảo

Toàn cảnh tra tấn iphone 3GS trên chảo:


0 nhận xét:

Đăng nhận xét