Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Vietinbank lãi khủng, trả lương cao nhất 2011


Năm 2011, tổng lợi nhuận sau thuế của 8 ngân hàng niêm yết đạt 20.086 tỷ đồng. Vietinbank giữ vị trí quán quân với hơn 5.784 tỷ đồng cả năm, sát theo sau là Vietcombank với 4.527 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của các ngân hàng còn gây chú ý về mức thu nhập bình quân nhân viên rất cao. Vietinbank hiện dẫn đầu trong các ngân hàng công bố thu nhập với mức bình quân 20,76 triệu đồng một tháng. Riêng lương nhân viên nhà băng này cũng đạt 20,27 triệu đồng.

Vietcombank thông báo thu nhập bình quân khoảng 22 triệu đồng một tháng nhưng sau khi trừ đi các khoản như bảo hiểm... thì mức lương trung bình trên 18 triệu đồng một tháng.
Trong quý IV, nhiều ngân hàng cũng trích lập dự phòng rủi ro rất cao. Tổng trích lập của 8 ngân hàng niêm yết là 13.390 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với 2010 dù nợ xấu giảm. Vietinbank có mức trích lập dự phòng rủi ro lớn nhất với 4.871 tỷ đồng.
Tổng số trích lập dự phòng của Vietcombank, Vietinbank và Vietcombank trong năm 2011 lần lượt là hơn 11.650 tỷ đồng, chiếm 87% tổng số của 8 ngân hàng niêm yết.
Bên cạnh những đơn vị làm ăn tốt, đã có những ngân hàng đầu tiên báo lỗ như Habubank lỗ hơn 40 tỷ đồng trong quý IV, lũy kế cả năm chỉ đạt hơn 349 tỷ đồng. Một ngân hàng chưa niêm yết cũng báo lỗ trong quý III là ABBank lỗ 18 tỷ đồng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét